Gazeta Agronews Nr.18

Zrównoważona konsumpcja, w tym zużycie zasobów naturalnych staje się koniecznością dla zapewnienia warunków do wzrostu produkcji żywności dla przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój jest nie tylko koniecznością ze względu świadomości ograniczonych zasobów naturalnych, takich jak gleba, woda, minerały, bioróżnorodność i powietrze, ale staje się coraz częściej wyborem zdecydowanej większości obywateli Unii Europejskiej. Wskazują na to przeprowadzane w 28 krajach Unii Europejskiej badania opinii publicznej. Wynika z nich, że ponad dwie trzecie z nas uważa, że normy prawne dotyczące środowiska naturalnego powinny być stanowione na poziomie Unii, a nie w poszczególnych krajach (Eurobarometr, 2008). Ten sam raport podaje, że dla 95% mieszkańców ochrona środowiska jest priorytetowym zadaniem dla Unii. Dwie trzecie z mieszkańców Unii jako największe zagrożenia dla świata wskazuje biedę, brak żywności i wody pitnej oraz zmiany klimatu. W raporcie z 2014 roku czytamy, że trzy największe zagrożenia dla środowiska naturalnego w Unii Europejskiej to zanieczyszczenie powietrza – tak uważa 65% mieszkańców 27 krajów Unii, w tym 56% Polaków. Drugim wskazanym zagrożeniem jest zwiększająca się ilość śmieci 43% w Unii i 54% w Polsce. Ponadto wskazano na zanieczyszczenie wód 50% w całej Unii i 37% w Polsce. Ponad dwie trzecie z pytanych uważa, że środowisko naturalne ma znaczący wpływ na jakość naszego życia, wskazując jednocześnie, że wszyscy możemy mieć wpływ na jego stan. Świadomość zagrożeń dla środowiska naturalnego powoduje też, że 64% Europejczyków wskazuje wyższość ochrony środowiska nad rachunkiem finansowym. Przeciwnego zdania jest 18% z nas. 78% Europejczyków postuluje zwiększenie nakładów na ochronę środowiska. Potwierdza się to w twierdzeniu ponad dwóch trzecich respondentów o konieczności mierzenia rozwoju krajów przy zastosowaniu mierników społecznych, środowiskowych i ekonomicznych. 15% z mieszkańców Unii uważa, że postęp powinien być mierzony jedynie miernikami finansowymi. Trzy czwarte mieszkańców Unii Europejskiej deklaruje gotowość do zakupu żywności produkowanej z poszanowaniem środowiska naturalnego w procesie produkcji. Rozwój rolnictwa zrównoważonego jest częścią zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, w tym Polski. Wyraźnie wskazuje na to przyjęta do realizacji po 2013 roku Wspólna Polityka Rolna, gdzie kładzie się duży nacisk na ochronę zasobów naturalnych. Określono też społeczną rolę rolników jako: „… dostarczenie odpowiedniej jakości i ilości produktów rolnych. Drugim, ważnym zadaniem rolnictwa jest dbałość o wykorzystywane w procesie produkcji zasoby naturalne. Jest to zadanie wykonywane dla całego społeczeństwa.” Rozwój rolnictwa zrównoważonego wymaga współpracy wielu firm i branż uczestniczących w procesie produkcji żywności. Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” stawia sobie za cel rozwój tej formy produkcji rolnej w Polsce. Cel ten realizujemy poprzez praktyczne stosowanie metod rolnictwa zrównoważonego we współpracy z rolnikami zainteresowanymi ich wdrażaniem w swoich gospodarstwach. W Stowarzyszeniu „ASAP” współpracują osoby reprezentujące rolników, branże środków produkcji, dystrybucji środków produkcji dla rolnictwa i przetwórstwa rolnego. Więcej informacji o Polskim Stowarzyszeniu Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” znajdziecie Państwo na stronie www.rolnictwozrownowazone.pl Zapraszamy do współpracy. DARIUSZ RUTKOWSKI KOORDYNATOR POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ROLNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO „ASAP” Trzy czwarte mieszkańców Unii Europejskiej deklaruje gotowość do zakupu żywności produkowanej z poszanowaniem środowiska naturalnego w procesie produkcji. 45 EKONOMIA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=