Gazeta Agronews Nr.18

R osnąca liczba mieszkańców na Ziemi spowoduje w 2050 roku konieczność podwojenia produkcji żywności. Będzie to trudne zadanie do osiągnięcia, ze względu na kurczące się zasoby naturalne, które wykorzystywane są w procesie produkcji. W rolnictwie oznacza to produkcję odpowiedniej jakości żywności, z poszanowaniem zasobów naturalnych Ziemi przy jednoczesnym godziwym wynagradzaniu rolników za ich trud i respektowanie potrzeb lokalnych społeczności. Jest to idea przyświecająca produkcji rolnej określanej jako rolnictwo zrównoważone. Szczególnie ważnym jest zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych Ziemi. Obecnie znaczna część gleb przeznaczona do produkcji rolnej i łowisk w morzach i oceanach wykorzystywana jest w sposób zagrażający jej możliwościom naturalnego odtworzenia. ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE – KONIECZNOŚĆ I WYBÓR MIESZKAŃCÓW UNII EUROPEJSKIEJ W OSTATNICH DZIESIĘCIU LATACH ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ STAŁ SIĘ DOMINUJĄCYM TEMATEM RZĄDÓW, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, PRZEDSTAWICIELI PRZEMYSŁU I OŚRODKÓW AKADEMICKICH. 44 NUMER 18 EKONOMIA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=