Gazeta Agronews Nr.18

N owe przepisy uwzględniają zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej określone w wytycznych UE w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020, odnoszące się do pomocy na opłacenie składek ubezpieczeniowych. Nowelizacja m.in . Przewiduje, że dopłaty z budżetu państwa będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65 proc. Składki z tytułu ubezpieczenia upraw. Dotyczy to stawek taryfowych ubezpieczenia nieprzekraczających 3,5 proc. Sumy ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych oraz 5 proc. sumy ubezpieczenia upraw rzepaku ozimego, warzyw gruntowych, chmielu, tytoniu, drzew i krzewów owocowych, truskawek lub roślin strączkowych. Ustawa ma też zapewnić producentom owoców i warzyw gruntowych dostęp do ubezpieczeń z dopłatami z budżetu państwa do składek przy stawkach taryfowych wyższych niż 6 proc. sumy ubezpieczenia tych upraw. Przy czym, zgodnie z nowelizacją, dopłaty będą stosowane do 65 proc. składki obliczonej przy stawce taryfowej stanowiącej 5 proc. sumy ubezpieczenia. Do tej pory ta grupa producentów w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń ustalił składkę z zastosowaniem stawki powyżej 6 proc. sumy ubezpieczenia, nie mogła korzystać z dopłat z budżetu państwa. Takie rozwiązanie ma zwiększyć ochronę ubezpieczeniową upraw rolnych przez wzrost liczby zawartych umów ubezpieczenia. Ponadto, nowelizacja skraca z 30 do 14 dni okres karencji, tj. termin, od którego następuje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń po zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych, w przypadku powodzi i suszy. Ustawa umożliwia też zawieranie umów ZMIANA USTAWY O UBEZPIECZENIACH UPRAW I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH SEJM W RAMACH NOWELIZACJI USTAWY O UBEZPIECZENIACH UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH PRZYJĄŁ ROZWIĄZANIA ZWIĘKSZAJĄCE OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ UPRAW ROLNYCH. 42 NUMER 18 EKONOMIA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=